صحافی و دفتر فنی صنعتی انجام کلیه امور دانشجویی شامل: صحافی، سیمی و پلاستیکی نمودن جزوات، پایان نامه، تحقیق، ویرایش، تایپ، پرینت، امور سخت افزاری و نرم افزاری و ... آدرس: کرج - گوهردشت - بلوار موذن - روبروی دانشگاه آزاد - پلاک 41 - صحافی و دفتر فنی صنعتی شماره تماس:74 78 44 34-026 تلفن همراه:7036483-0919 Email: DaftarFaniSanati@yahoo.com http://www.daftarsanati.ir 2020-03-28T15:46:59+01:00 text/html 2018-12-19T05:57:48+01:00 www.daftarsanati.ir امور دانشجویی http://www.daftarsanati.ir/post/19 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/392/1175480/222g.jpg" alt="امور دانشجویی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-12-19T05:19:49+01:00 www.daftarsanati.ir طراحی و چاپ http://www.daftarsanati.ir/post/18 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/392/1175480/Design.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-07-18T12:22:58+01:00 www.daftarsanati.ir مرکز ترجمه http://www.daftarsanati.ir/post/17 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="7">مرکز ترجمه&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><ul><li><font face="Mihan-Koodak" size="5">ترجمه انواع متون تخصصی&nbsp;</font></li><li><font face="Mihan-Koodak" size="5">ترجمه صوتی&nbsp;</font></li><li><font face="Mihan-Koodak" size="5">ترجمه مقالات&nbsp;</font></li></ul><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/p75a_طرح_ترجمه.jpg" alt=""></div></div> text/html 2018-07-17T10:02:42+01:00 www.daftarsanati.ir خانه تایپ http://www.daftarsanati.ir/post/16 <div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#ff0000">مرکز تایپ</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Yekan" color="#006600">دفتر فنی صنعتی با تایپیست های مجرب آماده همکاری با شما عزیزان میباشد.</font></div><div><ul><li><font size="4" face="Mihan-Koodak">تایپ فارسی</font></li><li><font size="4" face="Mihan-Koodak">تایپ فارسی و لاتین</font></li><li><font size="4" face="Mihan-Koodak">تایپ لاتین</font></li><li><font size="4" face="Mihan-Koodak">تایپ فرمول&nbsp;</font></li><li><font size="4" face="Mihan-Koodak">تایپ جدول&nbsp;</font></li><li><font size="4" face="Mihan-Koodak">تایپ اکسل</font></li><li><font size="4" face="Mihan-Koodak">کشیدن نمودار&nbsp;</font></li><li><font size="4" face="Mihan-Koodak">ویرایش متن&nbsp;</font></li><li><font size="4" face="Mihan-Koodak">فهرست بندی اتوماتیک</font></li><li><font size="4" face="Mihan-Koodak">ساخت اسلاید با پاورپوینت&nbsp;</font></li></ul></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">و سایر خدمات مربوطه با قیمت دانشجویی</font></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0p7a_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-05-15T09:04:58+01:00 www.daftarsanati.ir صحافی با انواع رنگ ها http://www.daftarsanati.ir/post/15 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">کلیه امور صحافی به صورت <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">فوری( 1 ساعته)&nbsp;<br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5"> عادی (8 ساعت کاری)&nbsp;</font><br></font></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/392/1175480/31.jpg " alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> e6c94276-5845-11e8-9b37-005056a205be